PSIHIJATAR

 

 

 

 

- Specijalistički pregledi

- Psihoterapija

- Obiteljska psihoterapija

- Psihijatrijska sudska vještačenja

- Savjetovanje

- pregledi za potrebe potpomognute oplodnje

 

 

Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr. Đurđica Sivić specijalist psihijatar

ZAGREB Martićeva 63a  treći kat Telefon i fax : 4604-150